Investor

relations

IR Contacts

Danilo Lange CEO

+7 (495) 109 02 82
IR@auriant.com

Aktiekapitalet

Ägarstruktur

Stock exchange

Rapporter och Meddelanden

Finansiell kalender

Certifierad rådgivare

Аnalytiker

IR Kontaktinformation

  • The number of issued shares currently amounts to 98,768,270.
  • The limits of the share capital are a minimum of 5,332,450 SEK and a maximum of 21,329,800 SEK.
  • The quota value of each share is 0.1125 SEK, and each share carries one vote.

STÖRSTA ÄGARE
De 12 största aktieägarna i Auriant Mining AB per den 30 september 2022

Aktieägare
Antal aktier
Procentandel av ägandet
BERTIL HOLDINGS, LIMITED
51 563 892
52.21
GoMobile Nu AB
23 496 170
23.79
AVANZA PENSION
3 720 827
3.77
IBKR FINANCIAL SERVICES AG
1 669 500
1.69
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB
1 278 501
1.29
SCHRÖDER, CARL PETER
1 086 886
1.10
BLICHERT-TOFT, PREBEN
956 612
0.97
Christoffer, Bergfors
685 141
0.69
JUNTTI, DANIEL
600 000
0.61
SUNDBERG, KRISTIAN
450 000
0.46
BOIJA, PER-OLOV
404 536
0.41
TEDEBO, LARS-ÅKE
317 008
0.32
Totalt avseende de 12 största aktieägarna
86 229 073
87.31
Övriga 3,169 aktieägare
12 539 197
12.69
Totalt antal aktier utestående
98 768 270
100.00

Nasdaq First North Premier Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65). Direktivet är implementerat i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för de emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad enligt definierad i EU-lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken, att investera i en emittent på Nasdaq First North Growth Market, kan därför vara högre än att investera i en emittent listad på en reglerad marknad. Alla emittenter, med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market, har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner när emittenter ansöker om upptagande till handel.

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Q4 Delårsrapport
12 Månader Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
9 Månader Operativ Uppdatering
Q2 Delårsrapport
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisningen 2021
Q4 Delårsrapport
12 Månader Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
9 Månader Operativ Uppdatering
Q2 Delårsrapport
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2020
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
Q2 Delårsrapport
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2019
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
Q3 Operativ Uppdatering
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2018
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
Q2 Delårsrapport
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2017
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
PROSPEKT
Supplementary Prospektus
H1 Delårsrapport
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2016
Q4 Delårsrapport
12 Månader Operativ Uppdatering
9 Månader Delårsrapport
9 Månader Operativ Uppdatering
H1 halvårsrapport
H1 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2015
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
Q2 Delårsrapport
Q2 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning 2014
Q4 Delårsrapport
Q4 Operational Update
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
Q2 Delårsrapport
Q2 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operativ Uppdatering

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
2013 Annual Report
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operational Update
Q2 Delårsrapport
Q2 Operativ Uppdatering
Q1 Delårsrapport
Q1 Operational Update

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
Årsredovisning
Q4 Delårsrapport
Q4 Operativ Uppdatering
Q3 Delårsrapport
Q3 Operativ Uppdatering
Q3 Operativ Uppdatering
Q1 Interim Report

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
CAG Årsredovisning
CAG Q4 Delårsrapport
CAG Q3 Delårsrapport
CAG Q2 Delårsrapport
CAG Q1 Delårsrapport

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
CAG Årsredovisning
CAG Q4 Delårsrapport
CAG Q3 Delårsrapport
CAG Q2 Delårsrapport
CAG Q1 Delårsrapport

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
CAG Årsredovisning
CAG Q4 Delårsrapport
CAG Q3 Delårsrapport
CAG Q2 Delårsrapport

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
CAG Årsredovisning
CAG Q2 Delårsrapport
CAG Q1 Delårsrapport

Rapportkalendern är följande:

Pressmeddelande Rapportera Presentation Uppkopplad
CAG Q4 Delårsrapport
CAG Q3 Delårsrapport

G&W Fondkommission
Tel: +46 8 503 000 50
E-mail: CA@gwkapital.se
Address: Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

Danilo Lange
CEO
Auriant Mining AB
Tel: +7 (495) 109 02 82
E-mail: IR@auriant.com