Totala reserver
AURIANT RESURSER&RESERVER (01.01.2024)
Klassificering Tonnage (ton) Au
g/t tusen uns kg
TARDAN
TARDAN-FYNDIGHETEN (LICENSE# КЗЛ 00322 БР) (GKZ)
C1 + C2 779,211 3,63 91 2,829
Summa guld i malm 779,211 3,63 91 2,829
Slaggrester från lakningsanläggningen 2,505,405 1,18 95 2,949
Tardan summa guld 3,248,616 1,76 186 5,777
KARA-BELDYR (License# КЗЛ 00384 БЭ)
JORC
Indikerade 9,540,000 2,63 807 25,101
Antagna 480,000 3,55 55 1,711
Indikerade + Antagna 10,020,000 2,68 862 26,811
STAROVERINSKAYA (SOLCOCON) (License# ЧИТ 12355 БР)
BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN (GKZ)
C1 + C2 1,934,186 3,65 227 7,060
KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN (GKZ)
C1 + C2 1,059,000 8,14 277 8,615
Summa Staroverinskaya 2,993,186 5,24 504 15,675
ALLUVIAL
C1 + C2 568,000 0,79 14 446
SUMMA AURIANT RESERVER OCH RESURSER
Tardan 779,211 3,63 91 2,829
Kara-Beldyr 10,020,000 2,68 862 26,811
Staroverinskaya (Solcocon) 2,993,186 5,24 504 15,675
SUMMA MALM 13,792,397 3,29 1475 45,315
Tardan (slaggrester) 2,505,405 1,18 95 2,949
Solcocon (alluvialt guld) 568,000 0,79 14 446
SUMMA 1566 48,709