Totala reserver
AURIANT RESURSER&RESERVER (01.01.2023)
Klassificering Tonnage (ton) Au
g/t tusen uns kg
TARDAN
TARDAN-FYNDIGHETEN (LICENSE# КЗЛ 00322 БР) (GKZ)
C1 + C2 848,728 3,99 109 3,385
Summa guld i malm 848,728 3,99 109 3,385
Slaggrester från lakningsanläggningen 2,108,950 0,97 66 2,047
Tardan summa guld 2,957,678 1,84 175 5,432
KARA-BELDYR (License# КЗЛ 00384 БЭ)
JORC
Indikerade 9,540,000 2,63 807 25,101
Antagna 480,000 3,55 55 1,711
Indikerade + Antagna 10,020,000 2,68 862 26,811
STAROVERINSKAYA (SOLCOCON) (License# ЧИТ 12355 БР)
BOGOMOLOVSKOE-FYNDIGHETEN (GKZ)
C1 + C2 1,934,186 3,65 227 7,060
KOZLOVSKOE-FYNDIGHETEN (GKZ)
C1 + C2 1,059,000 8,14 277 8,615
Summa Staroverinskaya 2,993,186 5,24 504 15,675
ALLUVIAL
C1 + C2 599,000 0,78 15 468
SUMMA AURIANT RESERVER OCH RESURSER
Tardan 848,728 3,99 109 3,385
Kara-Beldyr 10,020,000 2,68 862 26,811
Staroverinskaya (Solcocon) 2,993,186 5,24 504 15,675
SUMMA MALM 13,861,914 3,31 1475 45,871
Tardan (slaggrester) 2,108,950 0,97 66 2,047
Solcocon (alluvialt guld) 599,000 0,78 15 468
SUMMA 1556 48,386