About us

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva.

4 assets

Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

AUR

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR.

>668.3 kg

Guldproduktion 2023: 668.3 kg of gold (24 486 uns)

Vårt långsiktiga mål är att bli en ledande, bärkraftig och effektiv medelstor guldproducent.

Vårt huvudfokus ligger på guldproduktion i Ryssland, men även andra mineraler än guld och andra länder kan omfattas av bolagets verksamhet i framtiden.

Vår strategi

Företagets tillväxt och bärkraft är avhängiga följande faktorer:

läs mer om
vårt företag

1

Vårt fokus, i det korta perspektivet, är att sänka kostnaderna och öka produktionen till full kapacitet för våra befintliga tillgångar.

2

Vårt fokus, på medellång sikt, är att fortsätta prospektera våra befintliga tillgångar. Det gör vi för att utöka resursbasen, samt för att förlänga gruvans livslängd och för att bygga och sätta nya gruvor i drift.

3

På medellång till lång sikt vill vi positionera Auriant som ett konsolideringsverktyg för ryska guldtillgångar.

Våra tillgångar
Kontakter
Stockholm office

Auriant Mining AB Box 55696 102 15 Stockholm, Sweden


Telefon: + 46 8 624 26 80
E-post: info@auriant.se

Moskvas kontor

Russia, 125124, Moscow
3rd Yamskogo Polya Str. 18
Business Center “Zolotoy Vek”

Telefon: +7 495 109 02 82
E-post: info@auriant.com