Solkokon alluviala

Nyckel licensvillkor:
Utgiven: den 15 maj 2004
Gäller: den 15 maj 2029
Området: 220 km2

Licens

Licensområdet Staroverinskaya (avses av Auriant Mining som Solcocon) ligger i Zabaikalsky-regionen. Regionen är guldproducerande, ur ett historiskt hänseende, med många guldfyndigheter av världsklass. Licensblocket ligger vid sammanflödet av de små floderna Srednyaya och Nizhnyaya Borzya, samt 35 km från det regionala centrumet Kalga och 640 km från Zabaikalsky-regionens huvudstad Chita. Området är välkänt för sina guld samt flermetalliska fyndigheter med gruvorna Bystrinskoye (Norilsk Nickel), Novoshirokinskoye, Taseevskoye, (Highland Gold) och Savkino (White Tiger).

Fyndigheterna är begränsade till dalgångar. Tektoniska faktorer bestämmer dalgångarnas morfologi. De sträcker sig längs förgreningarna av Kutomars förkastningszon. Dalformerna har rätlinjiga plan, med tråg- samt skålformiga tvärgående profiler. Dalgångarnas är 0,8-14 km långa. De lösa sedimentlagren i dalarna varierar i tjocklek från 2 till 18,5m.
Storleksfördelningen av guldpartiklarna är högst oregelbunden. Fina guldkorn utgör 74 %, medelstora guldkorn 12 %, grova guldkorn 7 % samt tunna partiklar 7 %. Kornen är svagt avrundade och vanligen tillplattade.

Classification Tonnage g/t 000 oz kg
ALLUVIAL DEPOSITS
C1 + C2 Reserves 611,000 0,78 15 477

Auriant Mining lade ut hela den alluviala gruvdriften på entreprenad, under 2012, till en erfaren producent inom alluvial produktion – Urumkan. Arrangemanget innebär att Auriant får ett royalty på 18,6 % av nettoförsäljningen, och att Uryumkan svarar för all drift.

Den alluviala guldproduktionen ökade markant under 2013. Den tredubblades till 377 kg (12 121 uns) jämfört med 2012. Detta berodde huvudsakligen på att Urumkan, till skillnad mot 2012, kunde arbeta hela gruvsäsongen. Säsongen 2013 varade från juni till oktober.

Tardan
Staroverinskaya
Kara-Beldyr
Uzhunzhul