Om oss
Thor Åhlgren

Styrelseledamot

Född 1997, styrelseledamot sedan 2022.

Thor Åhlgren är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i tillämpad matematik och en kandidatexamen i maskinteknik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Thor har tidigare arbetat med finansiella transaktioner som innefattar gruvbolag som investeringsanalytiker och som corporate finance-analytiker. Thor är för närvarande styrelseledamot och verkställande direktör för Runaware Holding och arbetar med investeringar på Molcap Invest AB.
Thor Åhlgren anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte oberoende gentemot bolagets större aktieägare.

Aktier i Auriant Mining AB: Nej.
Optioner i Auriant Mining AB: Nej.