Om oss
Thor Åhlgren

Styrelseledamot

Född 1997, styrelseledamot sedan 2022.

Thor Åhlgren är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i tillämpad matematik och en kandidatexamen i maskinteknik, båda från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Thor har tidigare arbetat med finansiella transaktioner som involverar gruvbolag som investeringsanalytiker och som corporate finance-analytiker. Thor är för närvarande styrelseledamot och verkställande direktör för Runaware Holding och arbetar med investeringar på Modelio Equity. Valberedningen har inte ansett att Thor Åhlgren är oberoende gentemot större aktieägare på grund av att han är son till Per Åhlgren, som är den största aktieägaren i GoMobile Nu AB, som äger 23,79 procent av aktierna i Auriant Mining AB (publ) per den 30 september 2022. Thor Åhlgren anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Aktier i Auriant Mining AB: Nej.
Optioner i Auriant Mining AB: Nej.