Om oss
Preston Haskell

Styrelseledamot

Född 1966, styrelseledamot sedan 2009.

Preston Haskell är medborgare i Sverige samt Saint Kitts och Nevis och har varit aktiv som affärsman inom fastighetsbranschen och gruvbranschen i Ryssland och Afrika. Preston var verkställande direktör i bolaget från 2009 till maj 2012 och styrelseordförande från maj 2012 till maj 2014. Preston har en examen i företagsekonomi från University of Southern California, USA.

Aktier i Auriant Mining AB: 51 563 892 (genom bolag).
Optioner i Auriant Mining AB: Nej.