Om oss
Ekaterina Babaeva

Koncernens juridiska rådgivare

Född 1982, koncernjurist sedan 2012

Ekaterina Babaeva anställdes hos Auriant Mining i april 2012 som tillförordnad koncernjurist. Hon utnämndes sedan till koncernjurist i augusti 2012. Innan dess var Ekaterina juridisk rådgivare vid Colliers International från 2004 till 2009. Tidigare arbetade hon som företagsjurist hos ett revisions- och rådgivningsföretag. Ekaterina tog sin juristexamen vid Lomonosovuniversitetet i Moskva.

Aktier i Auriant Mining AB: 235,492.
Teckningsoptioner i Auriant Mining AB: 0.