Om oss
Jukka Pitkäjärvi

Styrelseledamot

Född 1960, styrelseledamot sedan 2020.

Jukka Pitkäjärvi är finsk medborgare och född 1960. Jukka Pitkäjärvi har arbetat i mer än 30 år inom internationell gruvdrift och metallindustri. Han började sin karriär som gruvgeolog och arbetade sig stadigt uppåt till ledningspositioner inom gruvbranschen och senare inom projektutveckling. Han är för närvarande vice VD Finland Operations for Strategic Resources Inc. Han har en examen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet (Finland), ett diplom som affärsingenjör från Uleåborgs polytekniska universitet (Finland) och ett diplom som företagsledare från POHTO - The Institute for Management and Technological Training (Finland).

Aktier i Auriant Mining AB: Nej.
Optioner i Auriant Mining AB: Nej.